Досудове врегулювання спорів (Медіація) включає в себе:

Посередництво при переговорах, заключення договорів, вирішенні суперечливих питань та конфліктів
Збереження честі гідності та ділової репутації при досудовому врегулюванні спорів
Укладення мирових угод на досудовій стадії, судовій стадії та стадії виконавчого провадження.
Незалежна, об’єктивна та альтернативна оцінка складних ситуацій
Спрямованість на пошук взаємовигідного рішення та намагання зберегти партнерські відносини
Конфіденційність процесу

Медіація – альтернативний спосіб вирішення спорів, в яких третя незалежна сторона – медіатор, надає допомогу сторонам в знаходженні взаємоприйнятного рішення.

При веденні бізнесу та виконанні договорів із контрагентами кожен суб’єкт господарювання приходить до ситуацій, які негативно впливають на формування та розвиток бізнесу та подальше партнерство. Наприклад, Ваш контрагент протягом тривалого часу відмовляється виконувати свої договірні зобов’язання; ділові партнери не поділяють Ваших поглядів з приводу фінансової політики компанії, що загрожує існуванню компанії в цілому; цінний співробітник, незадоволений умовами праці, звертається з позовом до роботодавця, банк відмовляється здійснювати розрахункові операції по банківському рахунку; страхова компанія не проводить виплати і т.д. Першим способом виникає думка вирішення даного конфлікту за допомогою звернення до суду. Однак, такий спосіб врегулювання конфліктів не завжди є найбільш правильним та прийнятним у кожному конкретному випадку. Так, судові процеси, як правило, супроводжуються більш значними затратами коштів і часу і в результаті загрожують розривом ділових та партнерських відносин із протилежною стороною процесу.

Пропонуємо Вам вирішити дані конфлікти нетрадиційним способом – за допомогою медіації.

Переваги медіації:

Ефективний та зручний метод врегулювання конфлікту;
Конфіденційність сторін при вирішенні ситуації;
Збереження ділової репутації та престижу Вашої компанії;
Прийняття взаємовигідного рішення, яке в подальшому виконується всіма сторонами конфлікту;
Можливість координації та впливу на виконання рішення медіатором;
Економія сил, часу і коштів на врегулювання  спору в судовому порядку.

Меню