Останні півроку на банківському ринку ознаменувалися практично щотижневим віднесенням чергового банку до категорії неплатоспроможних. У такі неплатоспроможні банки вводилася тимчасова адміністрація, що припускає заборону на задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку, в тому числі до майнових зобов’язань . Тобто для клієнтів банків тимчасова адміністрація, введена в банку, означає відсутність можливості скористатися своїми грошовими коштами, що знаходяться в цьому банку, а можливо і їх повну втрату. На практиці проблеми виникають з поверненням депозиту та проведенням грошових переказів за допомогою банківського рахунку клієнта.
Що стосується переказу коштів з використанням рахунку клієнта в проблемному банку, то останнім часом у судовій практиці виникають різночитання норм закону щодо правомірності обмеження такого переведення у на підставі введенням тимчасової адміністрації . Так, наприклад, в постанові 910/5560/14 ВГСУ дійшов висновку, що в тому випадку, коли вимоги клієнта стосуються зобов’язання виконати умови договору банківського рахунку, а не стягнути кошти за договором депозиту, клієнт не є кредитором банку. Таким чином, на такого банківського клієнта не поширюються обмеження щодо задоволення вимог до банку при введенні тимчасової адміністрації, встановлені Законом “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”. У той же час в постанові 910/9228/14 ВГСУ висловив позицію про те, що клієнт, що вимагає переказу грошей з рахунку, є кредитором банку, а тому задоволення його вимог як кредитора при тимчасовій адміністрації не здійснюється.
Як бачимо, спірним можна вважати питання про те, чи є клієнт, який відкрив банківський рахунок і вимагає перерахування коштів зі свого рахунку, кредитором банку, і чи поширюються на нього обмеження, передбачені Законом “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”. Відповідь на це питання можна знайти в постановах Верховного Суду 910/5560/14 та 910/9234/14.
Так, стаття 1089 ЦК зобов’язує банк при отриманні платіжного доручення від клієнта перерахувати необхідну суму (за наявності на рахунку) на рахунок, визначений клієнтом у строк, встановлений законом або банківськими правилами .
З одного боку, все ясно: банк отримує платіжне доручення і здійснює переклад необхідної клієнтом суми грошей, при цьому відмовити в такому перекладі банк не має право. Але що, якщо в банку введено тимчасову адміністрацію, під час якої банк не здійснює вимоги вкладників та інших кредиторів щодо майнових зобов’язань? Слід розібратися, чи є держатель рахунку кредитором.
Верховний Суд прийшов до висновку, що відносини, що складаються між банком і клієнтом на підставі договору банківського рахунку, є зобов’язальними і носять майново-грошовий характер, тому клієнт є кредитором за майновим вимогу за розпорядженням належними йому коштами.
З урахуванням того, що вимоги держателя банківського рахунку до банку щодо переказу грошових коштів є майновими вимогами, а клієнт, відповідно, є кредитором банку, на нього поширюються обмеження, передбачені ЗУ “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб “. Тобто в разі введення в банку тимчасової адміністрації останній вправі відмовити клієнту здійснити переказ грошових коштів за договором банківського рахунку, посилаючись на норми п. 1 ч. 5 статті 36 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, що обмежують права вимоги кредиторів.
Аналіз положень ЦК, Закону “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” свідчить про те, що відносини, що складаються між банком і клієнтом на підставі договору банківського рахунку, є зобов’язальними і носять майново-грошовий характер, отже, клієнт виступає кредитором по майновому вимогу за розпорядженням належними йому коштами. Тобто для клієнтів, які відкрили рахунок у банку, введення тимчасової адміністрації, так само як і для вкладників, означає відсутність можливості скористатися своїми коштами, оскільки на них як на кредиторів поширюються обмеження, передбачені Законом “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

Меню