Що таке шлюб?

Шлюб, це союз який ґрунтується на вільній згоді чоловіка та жінки, примушення особи до шлюбу є незаконним. Також обов’язковою є присутність чоловіка і жінки під час державної реєстрації їхнього шлюбу, за довіреністю одружитися неможна. Право на вступ у шлюб мають особи які досягли шлюбного віку, в Україні шлюбний вік становить для чоловіків 18 років, а для жінок 17 років,.  З цього правила є виключення: За рішення суду, заявою особи, яка досягли 14 років і  в випадку коли це відповідає її інтересам, такій особі може бути надано право на шлюб.

Процес реєстрації шлюбу:

Особи, які хочуть провести реєстрацію шлюбу, особисто подають письмову заяву встановленої форми, до буть якого органу РАЦС. Після того, як вони подали заяву про державну реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими. Якщо особа не може сама подати відповідну заяву, таку заяву можуть подати її представники з підписом особи, справжність якого завірена нотаріально. Повноваження представника гуртуються на нотаріально посвідченій довіреності.

Реєструється шлюб протягом одного місця з дня подання заяви про державну реєстрацію. Якщо наречена вагітна, в разі народження нею дитини, якщо є загроза для життя когось із наречених шлюб реєструється у день подання заяви або у інший день за їх бажанням протягом місця.

Для реєстрації шлюбу подаються паспорти наречених або їх паспортні данні, в паспортах осіб, які зареєстрували шлюб, робиться відповідна відмітка та видається Свідоцтво про шлюб.

Розірвання шлюбу:

Шлюб в Україні може бути розірваний:

Органом державної реєстрації актів цивільного стану, при наявності заяви від подружжя, що не має дітей. Якщо один із подружжя не має можливості подати таку заяву, таку заяву може подати інший з подружжя, при нотаріальному посвідченні заяви.

Органом державної реєстрації актів цивільного стану, якщо один із подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним, незалежно від наявності між ними майнового спору.

Шлюб розривається судом, після подання подружжям яка має дітей, заяви про розірвання шлюбу, разом із договором, де описується : з ким будуть проживати діти, яку участь буде приймати той із батьків що проживатиме окремо від дитини. Аліментний договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. На основі цього суд, постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що це відповідає волі подружжя, і це не порушує їхні особисті та майнові права і права дітей подружжя.

Суд також має право розірвати шлюб, якщо подано одним із подружжя позов про розірвання шлюбу.  Слід пам’ятати, що позов про розірвання не може бути протягом вагітності дружини та протягом року після народження дитини, за винятком коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку з ознаками кримінального правопорушення до другого з подружжя або дитини. Один з подружжя також має право пред’явити позов протягом вагітності, якщо батьківство дитини визнане за іншою особою. Позов також має право пред’явити опікун, якщо цього потребують інтереси того з подружжя котрий є недієздатним.

Суд під час вирішення спору про розірвання шлюбу, з’ясовує причини подання позову, відносини подружжя між собою, бере до уваги наявність дитини і якщо суд встановлює, що подальше спільне життя подружжя суперечить інтересам одного із них, інтересам дітей, він має право прийняти рішення про розірвання шлюбу. Також суд має право надати час чоловікові і жінці для примирення, хоча може цим правом і не скористатися, якщо буде очевидно, що подружжя не здатне на примирення.

Заочний розгляд справи про розлучення, можливий лише у виняткових випадках і за мотивованим рішенням суду. При неявці в судове засідання без поважних причин подружжя суд відкладає розгляд справи.

Документами що засвідчують розірвання шлюбу, є свідоцтво про розірвання шлюбу при розірванні його органами держаної реєстрації актів цивільного стану, або рішення суду, що набрало законної сили при розірванні шлюбу судом.

Особа яка змінила прізвище під час вступу до шлюбу, має право залишити за собою  прізвище, або змінити його на дошлюбне.

Меню