Першим етапом отримання такого дозвільного документу, як посвідка на тимчасове проживання в Україні – є отримання дозволу на застосування праці іноземця. Тому в цій статті ми докладно розповімо саме про процедуру отримання такого дозволу, що в майбутньому дасть іноземцю можливість отримання посвідка на тимчасове проживання в Україні

Нерезиденти України (іноземці) та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які одержали дозвіл на імміграцію в Україну, мають можливість працювати відповідно до правил, установлених для резидентів України у разі якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземці, які бажають працевлаштуватися в Україні на певний період, приймаються роботодавцями на роботу на строк до одного року на підставі дозволу на застосування праці іноземців, виданого органами державної служби зайнятості.

Дозвіл роботодавцеві на застосування праці іноземця видається за умови, що в Україні (регіоні) немає кваліфікованих працівників, здатних виконувати ті чи інші роботи, або обґрунтовано доцільність залучення праці іноземця.

Дозвіл видається також на застосування праці іноземців, направлених роботодавцем – нерезидентом в Україну з метою здійснення або надання робіт (послуг ) на відповідно до умов договорів, укладених між національним та закордонним суб’єктом господарювання, при умові, що процент кваліфікованих іноземних працівників, що залучаються в межах договору, не перевищує половини загальної чисельності осіб, як здійснюють трудову діяльність на умовах договору.

Дозвіл видається за місцезнаходженням підприємства.

При цьому слід зазначити, що без дозволу здійснюється працевлаштування, зокрема, іноземців, які постійно проживають в Україні (мають посвідку на проживання).

Постановою КМУ 27 .05.2013 року, встановлено, що розмір плати за видачу дозволу на працевлаштування іноземців становить чотири мінімальні заробітні плати.

Після того як прийнято рішення компетентного органу про видачу дозволу на працевлаштування, роботодавець перераховує кошти на зазначений компетентним органом рахунок. У випадку якщо вказані кошти не сплачені роботодавцем на протязі 10 робочих днів з дня одержання ним рішення про надання дозволу, це рішення скасовується.

Дозвіл надається на період, згідно умов трудового договору (контракт), але в будь якому разі не більше одного року.

Якщо трудовий договір (контракт) безстроковий, то дозвіл видається на один рік. Дію такого дозволу може бути продовжено необмежену кількість разів.

Для одержання дозволу на застосування праці іноземців, який надає право роботодавцеві протягом певного строку застосовувати працю іноземців, роботодавець мусить за п’ятнадцять календарних днів до звернення подати територіальному органу бланк звіту форми 3-ПН для одержання дозволу.

Для одержання дозволу на застосування праці іноземців роботодавець повинен подати територіальному органу ряд документів, зазначених у пунктах 6, 7 Постанови.

Територіальний орган Центру зайнятості протягом семи робочих днів від дня реєстрації документів приймає рішення видати або відмовити у видачі дозволу.

Також варто зазначити, що на роботодавцю лежить обов’язок надати територіальному органу Центру зайнятості завірену копію трудового договору у строк 7 днів з моменту підписання такого трудового договору.

Як бачимо, одержання дозволу на працевлаштування іноземця – справа досить клопітка й витратна.

Разом з тим зауважимо, що за використання роботодавцем праці нерезидентів України без відповідного дозволу стягується штраф за кожного такого іноземця що працює у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, що встановлена на дату порушення. На цей час штраф становить значну суму – 32000 грн.

Крім того керівник підприємства на якому фактично допущено до роботи нерезидента України, зобов’язаний сплатити штраф у розмірі від 8500 грн. до 17000 грн.

Отже як бачимо, нерезиденти України, які хочуть отримати посвідка на тимчасове проживання в Україні у звязку з працевлаштуваннням спочатку повинні отримати відповідний дозвіл.

У разі необхідності наша компанія буде рада допомогти Вам здійснити усі необхідні дії, результатом яких буде посвідка на тимчасове проживання в Україні.

Меню