В Україні опіка(піклування) встановлюється для неповнолітніх дітей, які внаслідок різних причин залишись без батьківського піклування.

Опіка(піклування) може встановлюватись і над повнолітніми особами, для захисту їх майнових прав та інтересів, які за станом здоров’я не можуть робити цього самі.

Опіка може встановлюватись і над майном, але лише в передбачених законом випадках.

Органами, які в Україні займаються питаннями опіки і піклування, визначені: районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, районних, сільських та селищних рад. У селищах або селах опікою і піклування керують виконавчі органи сільських, селищних рад .

Органи освіти, органи в справах дітей та молоді, служби в справах неповнолітніх здійснюють діяльність щодо захисту прав неповнолітніх.

Органи соціального захисту населення здійснюють діяльність, щодо догляду, надання соціально-побутового, медичного обслуговування громадян похилого віку, інвалідам, дітям з вадами розвитку. Саме органи опіки і піклування в Україні, в межах своїх повноважень, спираючись на функції покладені на них відповідно до чинного законодавства вирішують питання щодо встановлення або припинення опіки і піклування. Також здійснюють облік осіб які потребують опіки(піклування), здійснюють нагляд за діяльністю опікунів і піклувальників, установлюють опіку над майном та інше.

Опіка(піклування) може бути встановлена над:

  • Неповнолітніми, особам яким не має 15 років, які залишились без піклування батьків. Неповнолітніми, які зловживають алкогольними та наркотичними засобами.
  • Громадянами, визнаними недієздатними судом, внаслідок психічних захворювань, визнаними судом обмежено дієздатними внаслідок зловживання алкогольними та наркотичними засобами
  • Піклування встановлюється над особами, які через своє здоров’я не мають змоги повноцінно захищати свої права та законні інтереси.
  • Для повнолітніх, дієздатних осіб піклувальник може бути призначений на їх прохання.

Майно осіб над якими встановлено опіка(піклування).

Управління майном, яке є власністю осіб, над якими було встановлено опіку/піклування, влаштовані в будинки дитини, дитячі будинки, відповідні навчальні заклади, будинки інтернати, здійснюється опікунами та піклувальниками.

Якщо у власності особи, над якою було встановлено опіку/піклування, є майно, що знаходиться не в місці проживання опікуна/піклувальника, опіка над ним установлюється органами опіки і піклування за місцем знаходження майна.

Майно передається опікунам/піклувальникам за актом, один примірник якого зберігається в органах опіки та піклування, а другий зберігається опікуном або піклувальником. Акт передачі майна складається уповноваженими особами органів опіки та піклування і підписується ними, опікунами або піклувальниками та мінімум двома понятими. Гроші, цінні папери передаються на зберігання до банку.

Охоронне свідоцтво та ощадна книжка зберігаються в опікунами/піклувальниками, органом опіки та піклування, що зазначається в особовій справі.

Органи опіки та піклування також регулюють питання щодо збереження за особами яким не виповнилось 18 років житла, а також щодо забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчальні заклади і в них не має власного житла.

Житлові приміщення, у яких мешкають тільки неповнолітні, можуть бути передані їм у власність при наявності клопотання органу опіки та піклування або за заявою усиновителів, опікунів (піклувальників), родичів, чи осіб які виховують і утримують дитину.

Хто може бути опікуном(піклувальником), їх призначення.

Орган опіки і піклування, звертає увагу при призначенні особи, на яку будуть покладені дані обов’язки, до уваги його можливості виконувати свої функції, стосунки між ним та підопічним, найчастіше він призначається з числа родичів чи близьких і при наявності його згоди .

Опікунами не можуть бути: Особи до 18-ти років, визнані недієздатними, обмежено дієздатними, перебувають на обліку або лікуються в наркологічних або психоневрологічних закладах, були опікунами і піклувальниками але через їхні дії були позбавлені цього обов’язку, осіб які були позбавлені батьківських прав, які були засудженні за вчинення тяжкого злочину

Переважне право опіки над неповнолітнім надається: Родичам, незалежно від місця їхнього проживання, особам з якими і у сім’ї яких в цей час проживає дитина.

Меню