Згідно офіційної інформації, що міститься на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вже більш як в 45 банків України введена тимчасова адміністрація, а майже 30 банків ліквідовані. Такі офіційні дані небезпідставно викликають у вкладників панічні настрої і бажання чим швидше забрати свої гроші з ще діючих банків. Такі дії вкладників сприяють ще більшому погіршенню фінансового стану їхнього банку, однак право повернути свій вклад залишається невід’ємним правом будь-якого вкладника, у зв’язку з чим виникає необхідність звернути увагу на деякі моменти реалізації цього права.

Варто пам’ятати, що вкладник має право вимагати повернення вкладу в будь-який момент, незалежно від того, настав термін повернення вкладу чи ні. Таке право вкладників передбачено статтею 1060 Цивільного кодексу України. Закон зобов’язує банк видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. Однак це стосується лише фізичних осіб. Юридичні особи можуть вимагати дострокового повернення вкладу тільки у випадках, коли це прямо передбачено умовами договору, укладеного між банком і такою юридичною особою.

Отже, розуміючи свої права щодо отримання вкладу в будь-який момент і вирішивши припинити договірні відносини з банком, в першу чергу необхідно пред’явити вимогу про повернення вкладу. Така вимога має бути складено виключно в письмовій формі. Адже пред’явлення усного вимоги не тягне за собою будь-яких правових наслідків для банку і нічого, крім усної відмови банку, вкладник не отримає. Сам же банк, як показує практика, не завжди “підкаже” вкладнику, як правильно пред’явити вимогу про повернення вкладу. Це стосується банків, у яких неповернення вкладів вкладникам або затягування цього процесу є так би мовити їх політикою. Отримавши письмову вимогу від вкладника, банк зобов’язаний поставити відмітку про прийняття цієї вимоги на другому його примірнику і повернути цей примірник з відміткою вкладнику. З моменту прийняття банком вимоги від вкладника починається відлік строку, протягом якого банк зобов’язаний розглянути вимогу і прийняти відповідне рішення. Адже у випадку, коли банк не виконав вимогу вкладника протягом п’яти і більше робочих днів з моменту пред’явлення вимоги, вкладник має право звернутися зі скаргою до Національного банку України про неправомірні дії банківської установи, а Національний банк України, у свою чергу, зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних. При цьому неподання скарги в Національний банк України не перешкоджає вкладнику звернутися безпосередньо до суду для захисту своїх порушених прав.

З моменту віднесення банку до категорії проблемних способи повернення депозиту залишаються колишніми. Адже відповідне рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемних є банківською таємницею і зрозуміло, що вкладники не володіють такою інформацією. Щодо такого банку Національним банком України може бути прийнято рішення про обмеження, зупинення або припинення окремих видів здійснюваних банком операцій, наприклад залучення нових депозитів. При цьому банки не мають права обмежити себе, так само як і Національний банк України не має право обмежити банки в проведенні операцій з повернення існуючих банківських вкладів. Тому, навіть не володіючи інформацією, віднесений банк до категорії проблемних чи ні, першим кроком для повернення депозиту в цьому випадку буде звернення в банк з письмовою вимогою про його повернення. Є багато випадків, коли саме письмова вимога послужило переконливим аргументом для банку повернути депозит, щоб уникнути в майбутньому наслідків віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Згідно з чинним законодавством з моменту віднесення банку до категорії проблемних йому надається 180 днів для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства. Отже, у вкладника є достатньо часу для оперативного звернення до суду з позовом про стягнення з банку заборгованості по вкладу, отримання судового рішення у справі і передачі його державній виконавчій службі для примусового виконання. Як було зазначено вище, подача скарги в Національний банк України не перешкоджає зверненню вкладника до суду, а тому зазначені способи повернення вкладу можуть бути здійснені вкладником одночасно.

Законодавцем встановлено, що, якщо банк протягом 180 днів не привів свою діяльність у відповідність до вимог законодавства, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, а також у разі невиконання банком протягом 10 робочих днів поспіль 10 і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами, Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та введення в ньому тимчасової адміністрації.

І вже тільки з цього часу починаються законодавчо встановлені обмеження щодо повернення вкладів як фізичним, так і юридичним особам, у зв’язку з чим письмова вимога до банку чи скарга до Національного банку України або до суду буде вже не дієвим способом повернути свої гроші. Інформація про віднесення банку до категорії неплатоспроможних розміщується на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет. Якщо вкладник звернеться в банк з вимогою про повернення депозиту, не володіючи інформацією про введення тимчасової адміністрації, вкладнику буде офіційно відмовлено в поверненні депозитів у зв’язку з введенням обмежень на задоволення вимог вкладників – фізичних осіб та інших кредиторів банку, до яких, зокрема, відносяться і вкладники – юридичні особи. Єдиним винятком з цього правила є продовження здійснення виплат за договорами вкладників – фізичних осіб, строк яких закінчився на момент віднесення банку до категорії неплатоспроможних. При цьому виплати за такими договорами здійснюються тільки в національній валюті України та в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Інформацію про порядок і строки отримання такими вкладниками своїх вкладів в межах гарантованої суми можна отримати з офіційних оголошень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які розміщуються на його сайті в мережі Інтернет. Законом не заборонено отримувати таку інформацію безпосередньо в банку або у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, для чого вкладнику необхідно офіційно звернутися в зазначені установи з письмовою заявою.

Тимчасова адміністрація в банку, віднесеній до категорії неплатоспроможних, вводиться на термін, що не перевищує три місяці, а для системно важливих банків – шість місяців. За аргументованим підстав зазначені терміни можуть бути одноразово продовжені на строк до одного місяця. Якщо після закінчення зазначених строків Національним банком України будуть прийняті рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку, вкладників повідомляють про таке рішення за допомогою оголошення, розміщеного Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет. Указане оголошення обов’язково повинно містити інформацію про місце та строк прийому вимог кредиторів. З цього моменту вкладники – фізичні та юридичні особи мають право протягом 30 днів з дня опублікування оголошення про ліквідацію банку звернутися до Фонду з кредиторськими вимогами на всю суму неповерненого вкладу разом з відсотками. Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами. Гарантована сума в розмірі 200000 грн. повертається вкладникам – фізичним особам незалежно від того, заявлені ними кредиторські вимоги на зазначену суму чи ні. При цьому слід розуміти, що повернення вкладниками – фізичними та юридичними особам своїх вкладів у повному обсязі буде можливий лише за умови наявності активів банку, достатніх для погашення боргу перед кредиторами. Як показує практика, на сьогоднішній день таких активів у банку не вистачає, внаслідок чого 200 тисяч грн. залишаються єдиним гарантованим відшкодуванням банківського вкладу, і це лише  для фізичних осіб.

У підсумок, хотілося б ще раз порадити вкладникам у разі відмови банку повернути депозитний вклад невідкладно звертатися зі скаргою в Національний банк України і одночасно звертатися з відповідним позовом до суду, оскільки таким чином вкладник має шанс отримати свій вклад у повному обсязі (а не в межах гарантованої суми) до моменту введення в банку тимчасової адміністрації. Разом з тим без законодавчих змін у сфері виконання судових рішень, зокрема без введення скорочених процедур судового розгляду таких справ і введення негайного виконання рішень по них, шанси вкладників повернути свої вклади з проблемних банків до їх ліквідації залишаються низькими.

Меню