Виключення учасника з ТОВ:

Законодавство України, а саме ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» вказує, що виключення учасника з ТОВ може бути з причини несвоєчасного внесення учасником своєї частки у встановлені законом строки – 6 місяців або у строк що визначений статутом товариства. У цьому випадку учаснику надається додатковий строк для погашення заборгованості, але не більше 30 днів, про що його повідомляють письмово. Якщо учасник не вносить протягом наданого додаткового строку свою частку, виконавчий орган товариства збирає загальні збори учасників, які можуть прийняти рішення про виключення учасника з товариства.

Також причиною виключення може бути ненадання спадкоємцями, правонаступниками учасника товариства, який помер, визнаний судом як безвісно відсутнім або померлим, заяви про вступ в товариство протягом року з дня сплину строку для прийняття спадщини.

Рішення про виключення приймаються виключно загальними зборами учасників товариства і не може бути прийняте шляхом опитування.

Вихід зі складу учасників Товариства:

Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»  встановлює, що учасник частка якого в статутному капіталі товариства складає менше 50% може вийти з товариства у будь-який час і без згоди інших учасників. Щодо учасників товариства частка яких складає більше 50% то він може вийти з товариства за згодою учасників. Такий учасник може вийти з товариства після рішення загальних зборів отримавши при цьому згону на вихід від інших учасників. Таке рішення приймається протягом 30 днів. Якщо для виходу потрібна згода всіх учасників товариства, він може вийти протягом місяця з дня надання згоди останнім учасником товариства. Товариство зі своєї сторони зобов’язане надати колишньому учаснику товариства, протягом 30 днів з дня прийняття рішення про вихід (або 30 днів з дня коли товариство дізналось про намір учасника вийти с товариства) повідомити учаснику вартість його частки, надати розрахунок та копії документів необхідних для розрахунку і протягом одного року виплатити вартість його частки, якщо інші  для виплати строки не встановлені статутом.

Меню